TEKNOMEGA
 mobila kabelgranulatorer   |   kabelkvarnar   |   kabelgranulering   |   Alligatorsax   |   kabelåtervinning   |   Kabelskalare   |   Alligatorsaxar

 

 

Kabelmalning minskar utsläpp av koldioxid 

Kabelmalning innebär att mala kablar i små korta bitar i syfte att återvinna skalet och ledarna inuti kabeln. Det är numer tekniskt möjligt att göra detta på den plats där kablarna finns, för att på så sätt reducera både transportkostnader och miljöpåverkan. I annat fall måste ju alla kablar först transporteras till en central återvinningsstation, för att där malas och separeras. Det senare belastar miljön i betydligt större utsträckning, eftersom koldioxidutsläppen då ökar.

Prisvärda och driftsäkra mobila kabelgranulatorer, kabelgranulator, kabelgranulering, kabelgranulerare kabelkvarn, kabelkvarnar, kabelmalning - för kabelåtervinning.

Mer om mobil kabelmalning!

 

NYHETER

2012-03-19
Alligatorsaxar

2011-03-05
Kabelgranulatorer

2010-02-04
Ny serie
kabelskalare (kabelskräller, Cable Stripper)

2010-02-03
Ny serie
mobila
kabelgranulatorer

Eko-serien